«  Οἱ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τω τις ἔραται  ». Magari la capiscono solo il 44 e il 35 . Solo Manolas e Torosidis , oppure arriva dritta solo a chi è intriso di cultura classica. Magari è solo una dedica per c...

In evidenza

MASSIMO ASCOLTO Nella settimana di pausa per gli impegni internazionali non si placano le discussioni sulla lotta scudetto. " Se la Roma consent...

In evidenza

DIARIO DEL GIORNO 06/10/2015 Dopo il giorno libero concesso ieri da Garcia , la Roma è tornata oggi sul campo d'allenamento di Trigoria per una doppia seduta . Il gruppo, al netto ovviamente degli assenti impegnati con le proprie nazionali, h...